موسسه آموزشی شهرسبز لاهیجان
شعبه 1:خیابان انقلاب . شعبه 2 کاشف غربی .01342245029

موسسه آموزشی شهرسبزدوازدهمین نشست تخصصی هنر را باموضوع نقد وبررسی آثار ماریوبوتا معمار معاصر  برگزار میکند این سیمینار روز پنج شنبه مورخه 16مرداد 93 ساعت  18 برگزار خواهد گردید علاقه مندان میتوانند در این جسله حضوربهم رسانند.

 
برچسب:,

موسسه آموزشی شهرسبز یازدهمین نشست ازمجموعه نشستهای تخصصی هنر را باموضوع یعقوب امدادیان (نقاش) مورخه 2مرداد 93 ساعت 18 برگزار مینماید.

 

 
برچسب:,