موسسه آموزشی شهرسبز لاهیجان
شعبه 1:خیابان انقلاب . شعبه 2 کاشف غربی .01342245029

مراسم گرامیداشت روز معلم در موسسه آموزشی شهر سبز  برگزار گردید.