موسسه آموزشی شهرسبز لاهیجان
شعبه 1:خیابان انقلاب . شعبه 2 کاشف غربی .01342245029

موسسه آموزشی شهرسبزبرگزارمیکند:

دهمین نشست ازسلسله نشست های هنر با موضوع مارک شاگال (نقاش) از درسنامه های دکترتوانا پنج شنبه مورخه 19تیرماه 93 ساعت 18

ازمجموعه درسنامه دکترتوانا:

برنامه این هفته درمورد نوستالژی در آثار یک نقاش است . مارک شاکال هنرمند نقاش روسی که بیشتر آثارمهم خودرا در اروپاوآمریکا انجام داد لیکن هرگز خاطرات خودرا ازسرزمین مادری خویش فراموش نکرد.

 

 
برچسب:,