موسسه آموزشی شهرسبز لاهیجان
شعبه 1:خیابان انقلاب . شعبه 2 کاشف غربی .01342245029

موسسه آموزشی شهرسبز برگزار می کند:

سی امین نشست تخصصی هنر ،با موضوع مکرمه قنبری(نقاش مکتب ندیده)، پنج شنبه 4 تیر 94 ساعت 18 برگزار خواهد گردید علاقه مندان می توانند به صورت رایگان در این نشست حضور بهم رسانند.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 01342210467 یا با شماره تلفن 09118427712 (آقای برزگر)کارشناس هنری آموزشگاه شماره گیری فرمائید.

 ادامه مطلب...

موسسه آموزشی شهرسبز برگزار می کند:

بیست و نهمین نشست تخصصی هنر ،با موضوع ونسان ون گوک Vincent Willem van Gogh(نقاش)، چهارشنبه 20  خرداد 94 ساعت 18 برگزار خواهد گردید علاقه مندان می توانند به صورت رایگان در این نشست حضور بهم رسانند.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 01342210467 یا با شماره تلفن 09118427712 (آقای برزگر)کارشناس هنری آموزشگاه شماره گیری فرمائید.ادامه مطلب...

موسسه آموزشی شهرسبز برگزار می کند:

بیست و هشتمین نشست تخصصی هنر ،با موضوع نیما پتگر(نقاش)، پنج شنبه 7 خرداد 94 ساعت 18 برگزار خواهد گردید علاقه مندان می توانند به صورت رایگان در این نشست حضور بهم رسانند.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 01342210467 یا با شماره تلفن 09118427712 (آقای برزگر)کارشناس هنری آموزشگاه شماره گیری فرمائید.ادامه مطلب...

موسسه آموزشی شهرسبز برگزار می کند:

بیست و هفتمین نشست تخصصی هنر ،با موضوع کار و آثار رضا بانگیز(نقاش)، پنج شنبه 24 اردیبهشت 94 ساعت 18 برگزار خواهد گردید علاقه مندان می توانند به صورت رایگان در این نشست حضور بهم رسانند.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 01342210467 یا با شماره تلفن 09118427712 (آقای برزگر)کارشناس هنری آموزشگاه شماره گیری فرمائید.

      

              ادامه مطلب...

موسسه آموزشی شهرسبز برگزارمیکند:

بیست و ششمین نشست تخصصی هنر ،با موضوع نگاهی به آثار و دستاوردهای طراحی گرافیک مرتضی ممیزو رضاعابدینی,پنجشنبه 10اردیبهشت ساعت18 برگزار خواهد گردید علاقه مندان می توانند به صورت رایگان در این نشست حضور بهم رسانند.

      ادامه مطلب...
برچسب:,

موسسه آموزشی شهرسبز برگزار می کند:

بیست و  پنجمین نشست تخصصی هنر ،با موضوع هنر رهایی بخش توسط آقای علی ظفرقهرمانی نژاد، پنج شنبه 27 فروردین ماه 94 ساعت 17 برگزار خواهد گردید علاقه مندان می توانند به صورت رایگان در این نشست حضور بهم رسانند.ادامه مطلب...

موسسه آموزشی شهرسبز برگزار می کند:

بیست و  چهارمین نشست تخصصی هنر ،با موضوع تحلیل آثار دو نقاش هانری روسو( به فرانسوی :Henri Julien Félix Rousseau) و اونوره دومیه (به فرانسوی: Honoré Daumier، پنج شنبه 7 اسفند ماه 93 ساعت 17 برگزار خواهد گردید علاقه مندان می توانند به صورت رایگان در این نشست حضور بهم رسانند.

   

  ادامه مطلب...

موسسه آموزشی شهرسبز برگزار می کند:

بیست و سومین نشست تخصصی هنر ،با موضوع بخش دوم  فرنالند لژه  از مجموعه درسنامه های دکتر توانا، پنج شنبه 9 بهمن ماه 93 ساعت 17 برگزار خواهد گردید علاقه مندان می توانند به صورت رایگان در این نشست حضور بهم رسانند.ادامه مطلب...

موسسه آموزشی شهرسبز برگزار می کند:

بیست و دومین نشست تخصصی هنر ،با موضوع بخش دوم نقاش فراواقع‌گرا سالوادور فلیپه ژاسینتو دالی دومنک (به اسپانیایی: Salvador Felipe Jacinto Dalí Domènech) از مجموعه درسنامه های دکتر توانا، پنج شنبه 25 دی ماه 93 ساعت 17 برگزار خواهد گردید علاقه مندان می توانند به صورت رایگان در این نشست حضور بهم رسانند.

 ادامه مطلب...

موسسه آموزشی شهرسبز برگزار می کند:

بیست و یکمین نشست تخصصی هنر ،با موضوع رویاپردازی شاعرانه از ویژگی های آثار مارک شاگال(Marc Chagall) از مجموعه درسنامه های دکتر توانا، پنج شنبه 11 دی ماه 93 ساعت 17 برگزار خواهد گردید علاقه مندان می توانند به صورت رایگان در این نشست حضور بهم رسانند.

 ادامه مطلب...

موسسه آموزشی شهرسبز برگزار می کند:

بیستمین نشست تخصصی هنر ،با موضوع  سالوادور دالی (بخش دوم)، پنج شنبه 20 آذر 93 ساعت 17 برگزار خواهد گردید علاقه مندان می توانند به صورت رایگان در این نشست حضور بهم رسانند.ادامه مطلب...

موسسه آموزشی شهرسبز برگزار می کند:

نوزدهمین نشست تخصصی هنر ،با موضوع  بررسی عکاسی امروز ایران و جهان، پنج شنبه 6 آذر 93 ساعت 17 برگزار خواهد گردید علاقه مندان می توانند به صورت رایگان در این نشست حضور بهم رسانند.ادامه مطلب...

موسسه آموزشی شهرسبز برگزار می کند:

هجدهمین نشست تخصصی هنر ،از مجموعه درسنامه های دکتر توانا با موضوع  هنری اسپنسر مور ( هنرمند و تندیسگر) انگلیسی، پنج شنبه 22 آبان  93 ساعت 17 برگزار خواهد گردید علاقه مندان می توانند به صورت رایگان در این نشست حضور بهم رسانند.ادامه مطلب...

موسسه آموزشی شهرسبز برگزار می کند:

هفدهمین نشست تخصصی هنر ،با موضوع بررسی ارتباط نقاشی و سینما (علی ظفر قهرمانی) و زیر عنوان های :

  • میان رشته ای(Interdisciplinary)
  • دستاوردهای نقاشی در هنر هفتم(فرم و محتوا)
  • فیلم با موضوع نقاش
  • فیلم به سبک نقاشی
  • نقاش فیلمساز
  • فرم نقاشی در تصویر سینما تو گرافیک
  • محتوای نقاشی در سینما
  • انیمیشن های نقاشانه

پنج شنبه  1 آبان 93 ساعت 17 برگزار خواهد گردید علاقه مندان می توانند به صورت رایگان در این نشست حضور بهم رسانند.ادامه مطلب...

موسسه آموزشی شهرسبز برگزار می کند:

شانزدهمین نشست تخصصی هنر ،با موضوع سالوادوردالی ( سالوادور فلیپه ژاسینتو دالی دومنک (به اسپانیایی: Salvador Felipe Jacinto Dalí Domènech)) (نقاش سورئالیست) از مجموعه درسنامه های دکتر توانا، پنج شنبه 17مهر 93 ساعت 17 برگزار خواهد گردید علاقه مندان می توانند به صورت رایگان در این نشست حضور بهم رسانند.

سالوادور دالی

 

 ادامه مطلب...

موسسه آموزشی شهرسبز برگزار می کند:

پانزدهمین نشست تخصصی هنر ،با موضوع ژوزف فرنان هانری لژه (فرانسوی: Joseph Fernand Henri Léger ) معروف به هانری لژه(نقاش) از مجموعه درسنامه های دکتر توانا، پنج شنبه 3 مهر 93 ساعت 17 برگزار خواهد گردید علاقه مندان می توانند به صورت رایگان در این نشست حضور بهم رسانند.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2210467 یا با شماره تلفن 09118427712 (آقای برزگر)کارشناس هنری آموزشگاه شماره گیری فرمائید.

 

 ادامه مطلب...
برچسب:,

موسسه آموزشی شهرسبز برگزار می کند:

چهاردهمین نشست تخصصی هنر ،با موضوع نقد وبررسی آثار پرویز کلانتری (نقاش) پنج شنبه 13 شهریور 93 ساعت 18 برگزار خواهد گردید علاقه مندان می توانند به صورت رایگان در این نشست حضور بهم رسانند.جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 2210467 یا با شماره تلفن 09118427712 (آقای برزگر)کارشناس هنری آموزشگاه شماره گیری فرمائید.

 ادامه مطلب...
برچسب:,

موسسه آموزشی شهرسبز سیزدهمین نشست تخصصی هنر را با موضوع نقد و بررسی آثار بهرام دبیری(نقاش)برگزار می کند.این سمینار پنج شنبه مورخه 30 مرداد 93 ساعت18 برگزار خواهد گردید.علاقه مندان می توانند در این جلسه حضور بهم  رسانند.

 ادامه مطلب...
برچسب:,

موسسه آموزشی شهرسبزدوازدهمین نشست تخصصی هنر را باموضوع نقد وبررسی آثار ماریوبوتا معمار معاصر  برگزار میکند این سیمینار روز پنج شنبه مورخه 16مرداد 93 ساعت  18 برگزار خواهد گردید علاقه مندان میتوانند در این جسله حضوربهم رسانند.

 
برچسب:,

موسسه آموزشی شهرسبز یازدهمین نشست ازمجموعه نشستهای تخصصی هنر را باموضوع یعقوب امدادیان (نقاش) مورخه 2مرداد 93 ساعت 18 برگزار مینماید.

 

 
برچسب:,

موسسه آموزشی شهرسبزبرگزارمیکند:

دهمین نشست ازسلسله نشست های هنر با موضوع مارک شاگال (نقاش) از درسنامه های دکترتوانا پنج شنبه مورخه 19تیرماه 93 ساعت 18

ازمجموعه درسنامه دکترتوانا:

برنامه این هفته درمورد نوستالژی در آثار یک نقاش است . مارک شاکال هنرمند نقاش روسی که بیشتر آثارمهم خودرا در اروپاوآمریکا انجام داد لیکن هرگز خاطرات خودرا ازسرزمین مادری خویش فراموش نکرد.

 

 
برچسب:,

هشتمین نشست از مجموعه نشست های تخصصی هنر .پنج شنبه 22 خرداد ساعت 18:00 به همراه تحلیل و بررسی اثر جاودان پیکاسو .گوئرنیکا در موسسه آموزشی شهر سبز برگزار میگردد.

هنرمندان و علاقه مندان به هنر میتوانند به صورت رایگان حضور بهم رسانند.

گوئرنیکا اثر پیکاسو

 

پیکاسوادامه مطلب...
برچسب:,

موزشگاه شهرسبزهفتمین نشست از مجموعه نشستهای تخصصی هنر به همراه نمایش مستند مهدی حسینی در روز پنج شنبه 8 خرداد 93 ساعت 18برگزارمیکند علاقه مندان میتوانند حضور بهم رسانند.
برچسب:,

آموزشگاه شهرسبزششمین نشست از مجموعه نشستهای تخصصی هنر به همراه نمایش مستند محمد علی ترقی جاه در روز پنج شنبه 25اردیبهشت ساعت 18برگزارمیکند علاقه مندان میتوانند حضور بهم رسانند.ادامه مطلب...
برچسب:,

آموزشگاه شهرسبزپنجمین نشست از مجموعه نشستهای تخصصی هنر به همراه نمایش مستند پری یوش گنجی  در روز پنج شنبه 11 اردیبهشت  ساعت 18برگزارمیکند علاقه مندان میتوانند حضور بهم رسانند.

 

 

 ادامه مطلب...
برچسب:,

آموزشگاه شهرسبزچهارمین نشست از مجموعه نشستهای تخصصی هنر به همراه نمایش مستند هانیبال الخاص در روز پنج شنبه 28فروردین  ساعت 6 برگزارمیکند علاقه مندان میتوانند حضور بهم رسانند.ادامه مطلب...
برچسب:,

نشست سوم

موسسه ی آموزشی شهرسبز برگزار میکند:

سومین نشست تخصصی ازمجموعه نشستهای تخصصی  هنر به همراه نمایش مستند احمد اسفندیاری ، 5 شنبه در تاریخ  92/12/15ساعت 17:30 برگزارخواهد گردید.

علاقه مندان  به هنر مینوانند در این نشست حضور بهم رسانند.

جهت اطلاع بیشتر با شماره  همراه زیرتماس حاصل فرمایید .

09111431189   مهندس سلیمانی مدیریت آموزشگاه

09118427751  آقای برزگر مدیر هنری آموزشگاه

تلفن آموزشگاه :5029-224-0141

آلبوم احمد اسفندیاری:

http://graphic.ir/site-gallery/Ahmad%20Esfandiyari

 ادامه مطلب...
برچسب:,

نشست دوم

دومین نشست تخصصی در تاریخ 92/12/1خواهد گردید

با نمایش فیلم مستند  محمد ابراهیم جعفری نقاش

علاقه مندان  به هنر مینوانند در این نشست حضور بهم رسانند.

جهت اطلاع بیشتر با شماره  همراه زیرتماس حاصل فرمایید .

09111431189   مهندس سلیمانی مدیریت آموزشگاه

09118427751  آقای برزگر مدیر هنری آموزشگاهادامه مطلب...
برچسب:,

نشست اول

اولین نشست تخصصی در تاریخ 92/11/17برگزار خواهد گردید

با حضور فریور حمزه ای نقاش وفیلم ساز

با نمایش فیلم مستند  منصوره حسینی نقاش

علاقه مندان  به هنر مینوانند در این نشست حضور بهم رسانند.

جهت اطلاع بیشتر با شماره  همراه زیرتماس حاصل فرمایند .

09111431189   خانم  مهندس سلیمانی مدیریت آموزشگاه

09118427751  آقای برزگر مدیر هنری آموزشگاه

 ادامه مطلب...
برچسب:,

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد